Werkgevers 2017-12-12T11:38:08+02:00

Werkgevers

Vanuit goed werkgeverschap wilt u uw werknemers een passend pensioen aanbieden. Koelman Pensioenadvies kijkt naar uw situatie en behoefte, en geeft u een passend en onafhankelijk pensioenadvies.

Een goede pensioenregeling is aantrekkelijk voor uw personeel én voor u. Maar wat is een goede pensioenregeling? Een pensioenregeling die bij uw organisatie past, is gebaseerd op een juiste combinatie van uw wensen: de hoogte van het pensioen, de mate van zekerheid en de kosten. Wij adviseren u over de mogelijkheden om uw pensioenregeling vorm te geven. Ook bij de selectie van de pensioenuitvoerder en de communicatie over de pensioenregeling helpen wij u.

Pensioenadvies

Koelman Pensioenadvies geeft werkgevers advies over nieuwe en bestaande collectieve pensioenregelingen. Dat kan gaan over het starten van een pensioenregeling, het beoordelen van een bestaande pensioenregeling of pensioenharmonisatietrajecten bij fusies of overnames.

Onze advisering start altijd met een grondige analyse van uw onderneming, uw wensen, de afspraken binnen uw branche en de wettelijke kaders. Daarbij kijken wij ook naar de financiële situatie van uw onderneming en de toekomstverwachtingen op korte en lange termijn.

Bemiddeling

Als de inhoud van de pensioenregeling duidelijk is, is de volgende stap de keuze voor een pensioenuitvoerder. Traditionele verzekeraars en pensioenfondsen zijn de bekendste pensioenuitvoerders. Nieuw op de markt zijn de Premiepensioeninstelling (PPI), sinds 2011, en het Algemeen Pensioenfonds (APF), sinds 2016.

Wij kijken wat de voordelen van de verschillende pensioenuitvoerders voor u zijn. Vervolgens helpen wij u om de meest geschikte partij te selecteren. Koelman Pensioenadvies werkt voor de bemiddeling samen met Standaert De Gier en Zuidberg Financieel Adviseurs. Door bundeling van onze activiteiten kunnen wij u breed en onafhankelijk over alle mogelijkheden adviseren.

Beheer

Onze dienstverlening gaat door na de implementatie van uw pensioenregeling. Een pensioenovereenkomst heeft een looptijd van een aantal jaar en blijft gedurende die tijd aandacht vragen. Na ieder advies- of bemiddelingstraject spreken wij af hoe we het beheer van de pensioenregeling en de nazorg voor u regelen.

Communicatie en opleiding

Het is belangrijk om goed met uw werknemers te communiceren over pensioen: vanwege de wettelijke verplichtingen én om pensioenbewustzijn te creëren of te verhogen. Ook moeten de ondernemingsraad en in veel gevallen de individuele werknemers instemmen met wijzigingen in de pensioenregeling. Daarvoor is het nodig dat zij de voorstellen begrijpen.

Wij helpen u met uw pensioencommunicatie, op een wijze die bij u en uw onderneming past. Dat kan met nieuwsbrieven, presentaties, individuele gesprekken of workshops. Koelman Pensioenadvies verzorgt ook pensioenworkshops op maat, zowel op basisniveau voor alle werknemers als op specifiek niveau voor bijvoorbeeld de hr-manager of de ondernemingsraad.

Sinds 1 juli 2019 heeft Koelman Pensioenadvies de activiteiten beëindigd. De advieswerkzaamheden zijn overgenomen door de heer Eric Zuidberg van Standaert De Gier en Zuidberg, te bereiken via https://www.sdgz.nl.