Pensioenfondsen 2017-12-12T11:38:07+01:00

Pensioenfondsen

Koelman Pensioenadvies adviseert pensioenfondsbesturen en biedt ondersteuning bij de dagelijkse uitvoering en beleidsvraagstukken. Daarnaast behoren aansturing van het pensioenbureau en projectleiding op interimbasis tot de mogelijkheden. Ook begeleiden wij pensioenfondsen die zich – door de stijgende kosten en de steeds strengere eisen van de toezichthouders – beraden op de toekomst bij die strategische heroriëntatie.

Bestuursadvisering en ondersteuning pensioenbureau

Pensioenfondsen werden de afgelopen jaren geconfronteerd met veel veranderingen op het gebied van governance, financiële regels en communicatie. De actuele discussie over het toekomstige pensioenstelsel laat zien dat het einde van die veranderingen nog niet in zicht is.

Koelman Pensioenadvies adviseert pensioenfondsbesturen over de impact van de veranderende wet- en regelgeving op het beleid. Daarnaast helpen wij bij vraagstukken over de (praktische) uitvoering en uitbesteding van de pensioenregelingen, bij de formele vastlegging van de regelingen en het beleid en bij de (actuariële) verslaglegging. Dit doen wij op ad-hoc-basis over een specifiek onderwerp, in de vorm van structurele bestuursondersteuning of op basis van interim-management.

Strategische heroriëntatie en liquidatie

Veel pensioenfondsen beraden zich op de toekomst. De dekkingsgraden staan onder druk en er worden steeds zwaardere eisen gesteld aan een pensioenfondsbestuur. De solidariteit tussen jong en oud is niet meer vanzelfsprekend en de maatschappelijke discussie over de toekomst van het pensioenstelsel blijft actueel. Het zijn uitdagende tijden voor pensioenfondsen, waarin ze belangrijke keuzes moeten maken. Misschien is een Algemeen Pensioenfonds of een verzekerde regeling wel een goed alternatief? Welke alternatieven zijn er en hoe weegt u de voor- en nadelen tegen elkaar af? Wij helpen graag bij dit traject van strategische heroriëntatie.

De uitkomst van zo’n traject kan zijn dat u besluit het pensioenfonds te liquideren. Dat kan als de belangen van alle betrokkenen daarmee gediend zijn. Vanaf dat moment moeten een aantal stappen correct en tijdig doorlopen worden. Liquidatie van een pensioenfonds is een ingewikkeld proces, waar Koelman Pensioenadvies veel ervaring mee heeft.

Communicatie en opleiding

Goede communicatie naar de deelnemers van het pensioenfonds is belangrijk, vanwege de wettelijke verplichtingen én om pensioenbewustzijn te creëren of te verhogen. Wij helpen u met uw pensioencommunicatie, op een wijze die bij u en uw pensioenfonds past. Dat doen wij met deelnemersbijeenkomsten, nieuwsbrieven, presentaties of individuele gesprekken.

Voor bestuursleden of medewerkers van het pensioenbureau verzorgt Koelman Pensioenadvies pensioenworkshops op maat: op basisniveau en over specifieke onderwerpen.

Sinds 1 juli 2019 heeft Koelman Pensioenadvies de activiteiten beëindigd. De advieswerkzaamheden zijn overgenomen door de heer Eric Zuidberg van Standaert De Gier en Zuidberg, te bereiken via https://www.sdgz.nl.