Ondernemingsraden 2018-04-09T13:54:50+01:00

Ondernemingsraden

Een ondernemingsraad moet in veel gevallen instemmen met een nieuwe pensioenregeling of een wijziging van de bestaande regeling. Om daar een goed oordeel over te kunnen vormen, moet het niveau van de pensioenkennis binnen de ondernemingsraad hoog zijn. Het is raadzaam om voor dergelijke verandertrajecten professionele ondersteuning in te huren. Koelman Pensioenadvies biedt advies en ondersteuning bij het instemmingsproces, en verzorgt opleidingen en communicatietrajecten om uw achterban te informeren.

Advies bij instemmingsaanvraag

Een werkgever die een nieuwe pensioenregeling start voor zijn personeel, moet die regeling ter instemming voorleggen aan de ondernemingsraad. Dat geldt ook als de werkgever een bestaande pensioenregeling wijzigt, of als hij de pensioenregeling wil onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij. Koelman Pensioenadvies adviseert u bij het beoordelen en toetsen van de instemmingsaanvraag.

Opleiding

Koelman Pensioenadvies verzorgt pensioenworkshops op maat. Samen met Retira Pensioenadviseurs is OR-pensioen 123 opgericht. Vanuit deze samenwerking, die specifiek op ondernemingsraden is gericht, worden workshops op diverse niveaus aangeboden, waarin zowel de juridische als financiële aspecten worden belicht.

Communicatie

Goede communicatie naar de medewerkers over de (wijzigingen in de) pensioenregeling is van groot belang. Hoe inventariseert u binnen de onderneming de wensen voor en de eisen aan de pensioenregeling? Waarom stemt u wel of niet in met een voorgestelde pensioenregeling of uitvoerder?

Begrip van het onderwerp is dan noodzakelijk. Wij helpen u met de pensioencommunicatie, op een wijze die bij uw organisatie past. Dat kan middels enquêtes, nieuwsbrieven, presentaties of workshops.

Sinds 1 juli 2019 heeft Koelman Pensioenadvies de activiteiten beëindigd. De advieswerkzaamheden zijn overgenomen door de heer Eric Zuidberg van Standaert De Gier en Zuidberg, te bereiken via https://www.sdgz.nl.